Stappfullt hus under LEAN-konferansen på Sola, som Samarbeidsutvikling i Haugesund arrangerer.

Olvondo Industries på Bømlo fikk årets LEAN-pris for "en forbilledlig omstillingsprosess i sterk LEAN-ånd."

Skrevet .

 

Prisen ble utdelt under TPM/Lean Nettverkskonferanse på Sola Quality Airport hotel. Over 300 personer var tilstede på konferansen.

Årets inspirasjonspris ble delt mellom Haugesund kommune ved Solveig Shcitz, K. Lund Offshore AS og Aker Solution AS Egersund ved Torbjørn Waldemarsen med medarbeidere.

– Hensikten med denne årlige prisutdelingen er å gi bedriftene ros for det arbeidet de har gjort, samt motivasjon til å jobbe videre, sier Tom Ivar Omdahl, leder for konsulentselskapet Samarbeidsutvikling, arrangør for konferansen.

 

Ledelsesfilososfien TPM/Lean-metoden har sitt utspring hos bilprodusenten Toyota, og målet med metoden er å få til en ”smidigere” produksjon med mindre utgifter og større fokus på verdien sluttproduktet har for kunden.

 

Et av hovedtemaene for konferansen var utfordringene som offentlig virksomheter og industrien nå møter, relatert til reduksjon av høye kostnader og behov for styrket effektivitet.

 

– Hensikten med den årlige prisutdelingen er å gi bedriftene ros for det arbeidet de har gjort, samt motivasjon til å jobbe videre med LEAN, sier Tom Ivar Omdahl, leder for konsulentselskapet Samarbeidsutvikling, arrangør for konferansen.

 

TPM/Lean-metoden har sitt utspring hos bilprodusenten Toyota, og hensikten er å få til en slankere produksjon med mindre utgifter og større fokus på verdien sluttproduktet har for kunden.

K. Lund Offshore AS har vært en pådriver for at flere oljeservicebedrifter på Vestlandet skal samarbeid for et best mulig samlet resultat for bransjen.

 

Fakta:

Olvondo Industries ble etablert den 6 desember 2012 som et resultat av en såkalt management buyout av produksjonslokalene i Wärtsilä gir- og propellfabrikk på Rubbestadneset, Bømlo.

Olvondo Industries fortsetter en 110 år lang produksjonshistorie på Rubbestadneset. Eventyret startet med motoren produksjon fra M. Haldorsen & Son Motorfabrikk i 1903 og som i løpet av årene vokste til å bli den mest betydningsfulle motorfabrikk i Norge.

Industrien i Rubbestadneset har gjennom årene opplevd store endringer. Men fortsatt er det i dag klart linjer som kobles tilbake til Martinus Haldorsen og hans sønn Haldor og deres smie.

Kreativiteten og viljen til å alltid utvikle er verdier Olvondo Industries er stolte av å arve fra denne epoken. I nye markeder og produkter vil organisasjonen alltid ha den store historien i sine pigger.

 

Om konferansen: TPM/Lean-konferansen arrangeres av konsulentselskapet Samarbeidsutvikling AS og Lean Nettverket.

Et av hovedtemaene var utfordringene som oljeservice, landbasert industri og offentlig virksomhet nå møter relatert behovet for å kutte kostnadene og styrke effektiviteten.

Hvordan oppnå nødvendig produktivitet og attraktivitet ved hjelp av gode Lean prosessforbedringer?

Konferansen belyste gjennom en lang rekke sterke og ferske resultateksempler  hvordan virksomheter i inn og utland har styrket sin
produktivitet, kvalitet, presisjon, attraktivitet og konkurransekraft betydelig.