Skisse av terminalen på Landmannstorget, som en intern gruppe i Næringsforeningen foreslo i 2012.

Næringsforeningen er glad for at politikerne børster støv av planen om bussholdeplass i sentrum.

Skrevet .

-Det var en plan som ble lansert på Byggarena 2012, og som ble tatt videre i vårt innspill til sentrumsplanen den gang. Den vakte begeistring i det politiske miljø, men ble torpedert i en ekstern konsulentrapport, sier HN-direktør Egil Severeide.

Kommunen engasjerte Urbanet Analyse (UA) til å utrede muligheten for å legge bussterminalen i sentrumskjernen, og bruke en av sentrumsgatene som gjennomgående kollektivtrasé.

Rapporten konkluderte med at verken Strandgata, Sørhauggata eller Skåregata var egnet til toveis bussforbindelse, og samtidig tillate annen trafikk.

Det ble for trangt.

-Det var ikke alle som var enige i konklusjonen i den rapporten. Derfor er det fint at politikerne med Arbeiderpartiet i spissen tar planen opp igjen og får den vurdert på ny.

En bussterminal i sentrum vil trekke folk til bykjernen, og gi besøkende en helt annen opplevelse av Haugesund enn den triste terminalen på Flotmyr, sier Severeide.

Les mer her: http://www.h-avis.no/nyheter/sentrum/kollektivtransport/ap-apner-for-bussterminal-i-sentrum/s/5-62-368379

Les også: https://nforeningen.no/bussterminal-blir-politikk/