Investeringsnivået i oljenæringen har vært veldig høyt de siste årene. At noen oppdrag går utenlands, bidrar til å dempe dette presset og kjøle ned økonomien, sier økonomiprofessor.

Skrevet .

Den siste tiden har verftskontrakter verdt 35 milliarder kroner gått til utlandet. Selv om en god andel av disse pengene vil komme tilbake til Norge gjennom leveranser for underleverandører, har utviklingen skapt bekymring i næringen og på politisk nivå.

Ifølge Ragnar Tveterås, professor i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger (UiS), er det sunt for norsk økonomi at en del oppdrag nå går til andre land.

Bakteppet for dette er skyhøyt norsk lønnsnivå, høye priser, krise i Europa, og en sterk krone som gjør det mindre attraktivt å kjøpe varer fra Norge.

– Vi ser et stadig økende lønnspress, spesielt i oljenæringen, som er den lønnsledende sektoren. Investeringsnivået i næringen har vært veldig høyt de siste årene. At noen oppdrag går ut, bidrar til å dempe dette presset og kjøle ned økonomien noe. Det er imidlertid vanskelig å måle denne dempende effekten nøyaktig, forklarer Tveterås.

En ingeniør i oljå kan tjene om lag 200.000 mer enn i andre bransjer. Utviklingen i økonomien har spesielt vært et problem for den øvrige eksportrettet industrien i Norge.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Bra-for-Norge-a-tape-kontrakter-3138640.html