Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro blir ny konsernsjef i Yara International. Han tiltrer senest 1. februar 2015.

Skrevet .

Det fremgår av meldinger fra de to selskapene mandag morgen.

– For å forberede Jørgen Ole Haslestads avgang med pensjon ved fylte 65 år har Yaras styre satt i gang en grundig prosess for å finne hans etterfølger. Jeg er svært glad for å kunne offentliggjøre at det er Svein Richard Brandtzæg som blir Yaras nye konsernsjef. Hans merittliste som toppleder og hans brede erfaring fra prosessindustrien vil komme selskapet til gode, sier styreleder Leif Teksum i Yara i en kommentar til DN.

Haslestad har vært konsernsjef siden 2008.

Brandtzæg fortsetter inntil videre som Hydro-konsernsjef, og selskapet har startet arbeidet med å finne hans etterfølger.

– Styret beklager Brandtzægs beslutning om å forlate selskapet. Gjennom nesten 30 år har Brandtzæg vært en stor ressurs for Hydro, og spesielt som konsernsjef siden 2009. Sammen med en solid og meget kompetent toppledelse i Hydro, har han ledet selskapet gjennom tøffe tider og svake markeder, og iverksatt tiltak for å sikre at vi er posisjonert for en lys framtid som et verdensledende aluminiumselskap, sier Hydros styreleder Dag Mejdell i en kommentar til DN.

 

Slik fikk Brandtzæg sin første lederstilling (DN)