Dersom Storbritannia lykkes med sin klima- og energipolitikk, vil behovet for norsk gass kunne halveres eller raderes helt ut.

Skrevet .

Det kommer frem i en ny rapport fra britenes statnett, National Grid, skriver Dagens Næringsliv.

Norge eksporterer gass for 170 milliarder kroner og over en fjerdedel går til Storbritannia. Gass fra Norge dekker bortimot 20 prosent av det europeiske gassforbruket.

National Grid har lagt frem tre energiscenarier mot 2030 som viser hvordan etterspørselen etter fossil energi påvirkes av klima- og energipolitikken.

Skulle Storbritannia ikke klare å nå klimamålene, vil gassimport fra Norge øke for så å falle til et noe lavere nivå enn dagens frem mot 2030.

Men i det andre scenariet, «Gone Green», nås målene i 2020 i tråd med kravene i EUs fornybardirektiv og britenes egne omstillingsplaner. Da vil behovet for norsk gass falle til under halvparten av dagens nivå, skriver DN.

I det tredje scenariet, «Accelerated Growth», vil norsk gasseksport til landet stupe til nær null ettersom det bygges ut mer fornybar energi og energieffektiviseringen skyter raskere fart.

National Grid peker ikke på hvilke av de tre fremtidsbildene som er mest sannsynlige.

Les mer her: http://www.dn.no/energi/article2479350.ece