Prosjektleder Torgeir Hellesen håper bedriftene legger forholdene til rette og oppfordrer ansatte til på sykle til jobben. (Foto: Karmsund)

En del gjøre det, men mange flere burde gjøre det; sykle til jobben. Nå starter en lokal kampanje som skal få opp andelen syklende på våre kanter.

Skrevet .

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune og Karmøy kommune. Målet med prosjektet er i hovedsak å øke sykkelandelen i Haugesund og på fastlands-Karmøy.

I forbindelse med sykkelbyprosjektet vil det i år settes i gang en sykkelkampanje. Denne skal være i perioden 28.april – 20.juni.

En viktig del av sykkelbyarbeidet er å få endret reisemiddelfordelingen fra bil til sykkel. Arbeidsreiser har her et stort potensiale og vi ønsker derfor å gå aktivt ut å oppfordre næringslivet til å melde sin bedrift på kampanjen, og stimulere sine ansatte til også å melde seg på, sier prosjektleder Torgeir Hellesen.

 

Her kan du lese mer om kampanjen:

 

SYKKELKAMPANJE VÅREN 2014 – til bedrifter