ByggArena er årets storsamling for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Konferansen samler årlig 200 deltakere, og arrangeres i år for 14. gang. Årets konferanse går av stabelen fredag 25. oktober på Scandic Maritim Hotel, og nytt av året er at vi glir rett over i after party etter konferanseslutt. Vi lover god underholdning, nydelig mat og god drikke. Hold de gode samtalene i gang og fortsett nettverksbyggingen med likesinnede etter en innholdsrik dag med nyttig faglig påfyll. Gjennom dagen kan man også besøke våre utstillere. Programmet for konferansen er satt sammen av en komité bestående av bransjefolk.

Håkon Iversen – På rett spor? Bærekraftig utvikling på Haugalandet

Håkon Iversen er Markeds- og Utviklingssjef, Smarte Byer og Bygg i COWI. Han har hovedfag i design, cand.mag i kunsthistorie og mastergrad i Urban Design fra University of Sydney. I tillegg har han erfaring fra eiendomsbransjen og har ledet store bilaterale EU- og EØS-prosjekter i Romania, Sverige, Nederland og Norge innen smartby, teknologi, destinasjon og regional utvikling.
Iversen vil presentere resultatene av en analyse om Haugalandet og om bærekraftig utvikling her i regionen. Er vi på rett spor?

Nejra Macic – Haugalandet – fremtidens boligmarked

Nejra Macic har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun har ansvar for Prognosesenterets analyser av BAE-markedene samt de makroøkonomiske vurderingene.
Hun vil snakke om utviklingstrekk i bolig- og eiendomsmarkedet. Fokus på befolkningsvekst og boligbehov, koblet sammen med renteøkninger og tilbudsøkning som ventes å føre til fallende boligpriser det kommende året.

Dag Strass – Bærekraftig arkitektur

Dag Strass er arkitekt og 3D-visualiseringsekspert hos Helen & Hard. Han var ferdig utdannet i 1996 og har siden vært involvert i de aller fleste prosjektene hos arkitektfirmaet. Strass var hovedarkitekt for Preikestolen Fjellstue som ble åpnet i 2008.

Sverre Tiltnes – Beste praksis, Bygg 21

Tiltnes er en engasjert siv.ing. bygg som har en sammensatt erfaring fra offentlig og privat bygg- og eiendomsutvikling. Han vil gi en grundig presentasjon og informasjon om Bygg21, som er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. Vi snakker om en potensiell kostnadsbesparelse på rundt 20 prosent i året ved å benytte seg av beste praksis for bransjen. Rådene er resultatet av tre års målinger hos store og små prosjekter og bedrifter i næringen.

Tone Bye – Jakten på det digge livet

Tone Bye er prosjektleder og rådgiver i Pensjonistforbundet. Bye har lang erfaring fra Pensjonistforbundets helse- og sosialpolitikk, og er opptatt av å integrere teknologi og digitale løsninger i enda større grad i bygg og boliger. Teknologi kan langt på vei løse dagens og morgendagens utfordringer, og målet må være å involvere digitale løsninger helt fra tegnestadiet.
Vi lever lengre, og antall eldre øker. Samtidig har vi alle et ønske om å bo hjemme hos oss selv lengst mulig.

Thomas Brekke

Brekke er sivilarkitekt og medeier i Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS. Han skal presentere resultatet fra årets uhøytidelige byggebransjeundersøkelse.

Rune Lande og Hege Lund Madtsen

Madtsen er eiendomsmegler og fagansvarlig og skal gi en status av privatmarkedet. Lande er advokat og skal gi en status i næringsmarkedet.

Olav Sæbø

Sæbø er eiendomsutvikler og er sentral i byggingen av regionens første BREEAM Excellent-sertifiserte kontorbygg i Haugesund sentrum.

Ordførerdebatt

Ordførerne i Haugesund, Karmøy og Tysvær møtes til fast, årlig debatt på ByggArena. Årets valg kunne gitt endringer i stallen, men Mohn, Nilsen og Lier fikk fornyet tillit. Debattleder er ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis, Einar Tho.

08.30

Velkommen – Jæger
Konferansierer – Andreassen og Severeide
Bedre plan- og reguleringsarbeid – Sverre Tiltnes
10 måter å bedre kvaliteten i bygg på – Sverre Tiltnes
Videopresentasjon utstillere

09.30

Koffeinpåfyll og benstrekk

10.00

Slik samhandler vi bedre i byggeprosjekter – Sverre Tiltnes
Lokalt eksempel: BREEAM Excellent – Olav Sæbø
Jakten på det digge livet – Tone Bye
Videopresentasjon utstillere

11.30

Lunsj og nettverksbygging

12.30

Årets byggebransjeundersøkelse
På rett spor? Bærekraftig utvikling på Haugalandet – Håkon Iversen
Ordførerdebatt Mohn, Nilsen, Lier – Tho
Eiendomspuls – Rune Lande og Hege Lund Madtsen
Videopresentasjon utstillere

14.20

Koffeinpåfyll og benstrekk

14.50

Haugalandet – fremtidens boligmarked – Nejra Macic
Bærekraftig arkitektur – Reinhard Kropf

15.55

Avslutning

16.00

After party m/mat, drikke og underholdning

Scandic Maritim Hotel – Fredag 25. oktober

Kr 3.400 for medlemmer, kr 4.500 for ikke-medlemmer.

Inkludert after party etter konferanseslutt. Pris ledsager after party: kr. 690,-
For utstillerplass, ta kontakt med hilde@nforeningen.no

Hovedsamarbeidspartner