Samarbeidserklæringen til H, Frp, KrF og V gir grunn til håp for bedriftene som sliter i rehab-markedet, mener BNL.

Byggenæringen er blitt hørt.  H, Frp, KrF og V er blitt enige om at et ROT-fradrag nå skal utredes.

Skrevet .

– Dette er en merkedag for BNLs arbeid for en seriøs byggenæring, sier adm. dir. Jon Sandnes i en kommentar til Byggeindustrien.

De siste ukene har det vært økt oppmerksomhet i mediene på omfanget av og problemene med svart arbeid i ROT-markedet. Gjennom flere reportasjer har det vært avslørt organisert kriminalitet, kritikkverdige arbeidsforhold, omfattende unndragelser av skatter og avgifter og seriøse bedrifter som sliter fordi kontraktene går til useriøse aktører.

Den 19. september skrev derfor BNL brev til de fire partiene som drev sonderinger med sikte på å avklare et eventuelt grunnlag for en ny regjering og ba om at de tok byggenæringens bekymringer på alvor. Et av de punktene BNL utfordret de fire partiene på var å få innført et ROT-fradrag etter svensk modell.

– BNL har blitt hørt. Samarbeidserklæringen til H, Frp, KrF og V gir grunn til håp for bedriftene som sliter i rehab-markedet. De fire partiene er enige om å forsterke kampen mot svart arbeid og de vil sette i gang en utredning av gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag. Dette er svært gledelig for seriøsitetsarbeidet, sier Jon Sandnes i BNL.

I samarbeidsavtalens punkt i heter det at: «Kampen mot svart arbeid forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten.»

– Et ROT -fradrag vil ikke alene rydde opp i problemene med svart arbeid, men det er et svært viktig tiltak. BNL vil fortsette vårt arbeid for seriøsitet og like konkurranseforhold i byggenæringen. Og vi kommer til å være konkrete, konstruktive og løsningsorienterte i møte med den nye regjeringen og det nye stortinget, avslutter Jon Sandnes
—————————————————————————————————————–
Dette er ROT-fradrag:

ROT er en forkortelse for Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg. I Sverige gis det skattefradrag på grunnlag av arbeidskostnader for privatpersoner når en utfører rehabilitering, ombygging eller tilbygg på egen bolig eller fritidseiendom. For å få fradraget betinger det at en kjøper arbeidstjenestene hvitt. I Sverige har dette ført til at en nesten er helt kvitt svartjobbing i privatmarkedet. På denne måten strekker samfunnet ut en hånd til de seriøse bedriftene.