På Stord skal Norges første settefiskanlegg nå bygges, skriver Bergens Tidende.

Skrevet .

Erko Settefisk AS fra Bergen har utviklet et fullskalaanlegg for å drive frem laks på inntil ett kilo i store kar på land. Det skal skje ved å hente sjøvann fra 70 meters dyp og resirkulere det i lukket anlegg.

- Kort fortalt betyr det at laksen tilbringer en større del av sitt liv «på land» og dermed er mye bedre rustet til å settes ut i vanlige merder i sjøen. Det vil forkorte oppdrettstiden i merdene med ca. seks måneder, sier Leif Rune Pedersen.

Tradisjonelle settefiskanlegg er beregnet for yngel opp til 100-250 gram, som settes ut i sjøanlegg som smolt. I Erkos nye anlegg i Sagvåg på Stord skal smolten vokse seg til større, mer overlevelsesdyktig fisk med en vekt på 600-700 gram.

- Gjennom å forlenge laksens produksjonstid på land får vi bedre kontroll på vannkvalitet, temperatur og smittekilder. Samtidig fører kortere tid i sjø til redusert risiko for lakserømming og gir mindre miljøpåvirkning for omgivelsene, sier Leif Rune Pedersen.

Anlegget på Stord er kostnadsregnet til vel 40 millioner kroner.

- Det er gjort mange tester på å resirkulere sjøvann i landanlegg, men ingen har foreløpig tort å gjøre alvor av å gå i gang med bygging. Dessuten er det forbundet med en viss skepsis med tanke på sykdomsrisiko. Vi tror den risikoen er liten, gevinsten på sikt vil i våre øyne være overveldende positiv.

Det er Erko Settefisk selv som eier tomtearealet i Sagvåg, og selskapet er klar til å starte byggingen straks løyvet fra Fiskeridirektoratet foreligger. I løpet av 2014 regner Pedersen med at den første smolten kan hentes fra anlegget.