Østensjø-rederiet valgte Korea framfor norske verft. Nå bestiller rederiet to nye boligskip til en verdi av nær 2.8 milliarder kroner fra Hunday.

Skrevet .

I januar veide Johannes Østensjø & Co Kleven Verft i Ulsteinsvik opp mot koreanske verft.

– Vi var innstilt på å betale noe mer for åf å bygget skipet her, men det viste seg at prisforskjellen ble så stor at vi endte opp med å inngå en kontrakt med Hunday, sier prosjektsjef Carl Johan Amundsen i rederiet til Dagens Næringsliv.

Les hva vi skrev i januar: https://nforeningen.no/stensj-bygger-norsk/149316

Når har Haugesundsrederiet bestilt et boligskip med overnattingsplass til 800 personer og samtidig sikret seg en opsjon på et søsterskip.

Nybygget blir likevel ikke uten norsk innhold. Utstyr for rundt 30 prosent av skipsverdien vil være norsk. Begrunnelsen for å bygge nok et og kanskje to skip er den gode erfaringen rederiet har hatt med Edda Findes, som ble levert fra et verft i Spania for to år siden.

Edda Fides er verdens første spesialbygde flotell basert på enkeltskrogskonstruksjon. Flotellet er utrustet med ny teknologi som har revolusjonert næringen.

Totalt har Edda Fides sengeplasser til 600 personer i moderne lugarer. Med DP3-klasse posisjoneringssystem, hivkompensert gangbro og drivstoffbesparende propeller tilbyr Edda Fides en svært effektiv og miljøvennlig operasjon.

Fartøyet er designet I henhold til klientenes og myndighetenes strengest krav til sikkerhet og effektivitet, og komfort for alle om bord.

I tillegg til komfort sammenlignbart med et cruiseskip, kan Edda Fides transportere offshore arbeidere til og fra offshore installasjoner i likhet med helikopter.

Skipet er designet for å operere med en signifikant bølgehøyde på fem meter, noe som betyr at det kan ha gangbroen ute 92 prosent av tiden, hele året rundt, i Nordsjøen.

….