Bygger ut vindpark i Fitjar | Næringsforeningen Haugalandet

De forrige eierne tapte store penger. Tyske investorer bygger nye vindmøller på vindparken i Fitjar.

Skrevet .

Det tyske investeringsselskapet Aquila Capital bruker nye 360 millioner kroner til å utvide Midtfjellet Vindkraft AS i Fitjar med 11 nye vindmøller.

Styret i vindkraftparken har brukt lang tid på å bestemme seg for å satse på det nye byggetrinnet. Med det tyske storselskapet i ryggen ble beslutningen endelig tatt.

– Avgjørelsen viser at vi har tro på fremtiden for norsk vindkraft. Men det var en krevende avgjørelse. Fremdeles er kraftprisene lave, og markedet for salg av elsertifikater er dårlig, sier styreleder Kristin Ankile i Midtfjellet Vindkraft AS til Bergens Tidende.

Styret la vekt på at mye av grunnlagsinvesteringene for et nytt byggetrinn allerede er tatt, noe som bedrer lønnsomheten i prosjektet.

Kristin Ankile er involvert i en lang rekke vindkraftprosjekter i Norge, og er også styreleder i selskapet Zephyr AS, som er et av de største vindkraftselskapene med flere store prosjekter i Sør- og Midt-Norge.

Prisen på elsertifikater er en subsidieordning for kraftprodusentene, og utgjør et ekstra påslag på prisen som selskapet får for å levere grønn energi, skiver sysla.no