Førerfeil og høy fart er hovedårsakene til dødsulykkene på norske veger. Møteulykker og utforkjøringer dominerer.

Skrevet .

Statens vegvesen undersøker dødsulykkene – og kunnskapen brukes aktivt i kampen mot trafikkdøden. [16.06.2014]

Siden 2005 har Vegvesenet rykket ut og kartlagt, undersøkt og analysert dødsulykkene på norske veger. I fjor ble 170 ulykker med til sammen 187 trafikkdrepte undersøkt, mens det i hele niårs-perioden er undersøkt 1.718 ulykker med 1.875 drepte.

– Kunnskap er vårt viktigste våpen for bedre trafikksikkerhet. Denne kunnskapen danner beslutningsgrunnlaget for vårt arbeid både på kort og lang sikt, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 Førerfeil og manglende førerdyktighet har blitt vurdert å være medvirkende faktor i nesten halvparten av alle dødsulykkene i 2013. Dette er ofte et resultat av at trafikanten har liten erfaring og kunnskap, noe som kan føre til feilvurderinger og uansvarlig adferd.

– I nesten 70 prosent av disse ulykkene med førerfeil har dette vært avgjørende eller i stor grad medvirket at dødsulykken inntraff. Det som oftest går igjen er manglende informasjonsinnhenting og feil beslutning hos fører. Selv om det har vært en positiv utvikling er fortsatt unge under 25 år innblandet i hele 34 prosent av dødsulykkene, sier Gustavsen.

Høy fart etter forholdene er en annen årsaksfaktor som dominerer i mer enn tre av ti ulykker. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er sterkt og godt dokumentert.

– I om lag 14 prosent av disse ulykkene er det snakk om ekstrem høy fart. Men vi registrerer også en positiv utvikling over tid. Fartsnivået på norske veger har gått noe ned, sier vegdirektøren.

Les mer:

http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=642952