9000 arbeidsplasser forsvant fra den maritime næringen i fjor, skal vi tro tall fra analysebyrå.

Skrevet .

Hvis anslaget til analysebyrået Menon viser seg å stemme, falt omsetningen til næringen med 20 prosent i fjor.

Analysebyrået Menon har på oppdrag fra Maritim Forum utarbeidet et estimat for hvordan det gikk med den maritime næringen i fjor, skriver sysla.no.

– Basert på regnskapstallene for 2016 og foreløpige analyser, ligger det an til en nedgang i omsetning og verdiskaping for den maritime næringen på omkring 20 prosent, sier daglig leder Tord Dale i Maritim Forum.

Han understreker at dette er en foreløpig analyse, og at de endelige tallene vil bli presentert på Haugesundkonferansen neste år.

Den foreløpige prognosen viser imidlertid at 9000 ansatte mistet jobben i 2016.

– Det vil si at omtrent 20.000 arbeidsplasser har forsvunnet i næringa etter oljeprisfallet, sier Dale.

Han er ikke overrasket over tallene.

– Nei, en stor del av det vi har holdt på med har vært knytte til oljenæringen. Med prisfallet var det ingen overraskelse at mange jobber ville forsvinne.

Han mener vi nå ser en utflating etter oljeprisfallet, men at det ikke er noe som tyder på at de jobbene som er forsvunnet kommer tilbake med det første.

– Det er mye oljejobber som er borte, og jeg mener næringen må tenke at de jobbene ikke kommer tilbake. Vi må finne andre områder for vekst.

Den norske maritim næringen eksporterte varer og tjenester for 284 milliarder i 2015. Næringen er dermed Norges nest største eksportnæringen, etter petroleum i 2015.

Næringen sto bak 24 prosent av Norges vare- og tjenesteeksport i 2015, ifølge Menon, som også har sett på utviklingen fra 2015 til i fjor.