De skal prøve å finne ut hvordan risiko kan reduseres. HSH sitt store forskningsprosjekt innen maritim virksomhet og offshore-operasjoner er i startgropa. Næringslivet er tett på prosjektet

Skrevet .

– Dette er forskning på meget relevante problemstillinger for mye av den aktiviteten som kjennetegner vår region, sier prosjektleder Jan R. Jonassen til HSHs nettpublikasjon.

Like før jul fikk HSH tildelt et stort forskningsprosjekt fra Norges Forskningsråd med en ramme på åtte millioner kroner.

Prosjektet har medfinansiering fra næringslivet på fem millioner kroner, og HSH legger inn tre millioner kroner på toppen – slik at totalrammen for forskningsprosjektet er 16 millioner kroner over fire år.

– Den siste måneden har vi hatt møter med alle de ni selskapene som vi skal jobbe sammen med. Seks av dem er fra vår region.

– Ut fra dette har vi jobbet med å få mange av detaljene på plass, og sist uke samlet vi hele forskergruppen på HSH i Haugesund, sier Jan R. Jonassen.

– Det ble et veldig godt og konstruktivt møte der vi som er forskere gjennomgikk bransjekunnskap, fikk planlagt oppstarten, organisering av arbeidet og videre konkretisering av prosjektet.

– Vi fikk blant annet gode innspill fra en kaptein fra Solstad Offshore, fra en funksjonsleder i Eidesvik Offshore og fra en plattformsjef fra et oljeselskap.

Jonassen forteller at det nye forskningsprosjektet skal se nærmere på hvordan risiko håndteres og reduseres i tre typer offshore-operasjoner:

•Vedlikehold og reparasjon av olje- og gassbrønner på havbunnen

•Ankerhåndtering fra fartøyer

•Løfteoperasjoner mellom rigg og skip

– Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, og til å formidle ut resultatene vi kommer fram til, sier Jonassen.