Maritim sjef Leiv Sverre Leknes (t.v.) og havnedirektør Tore Gautesen skal arbeide tett med Egil Severeide og Næringsforeningen for å utvikle regionen til et logistikk-knutepunkt på Vestlandet.

Karmsund Havn og Haugesundregionens Næringsforening har inngått en samarbeidsavtale med mål å utvikle regionen til å bli Vestlandets logistikknutepunkt

Skrevet .

 

-Vi har mye felles. Vi jobber begge mot det samme målet om å gjøre Haugesundregionen til Vestlandets knutepunkt.

Gode transportårer til lands og til vanns er forutsetninger for å nå det målet, sier havnedirektør Tore Gautesen i KIH og Egil Severeide i Næringsforeningen.

 

Næringsforeningen er en aktiv aktør i arbeidet med å sikre gjennomføringen av de store infrastrukturprosjektene  i samferdselssektoren;  ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen og E134 som nasjonal hovedferdselsesåre øst-vest.

 

Karmsund Havn er en sentral aktør i arbeidet med å utvikle den regionale havnestrukturen og bli logistikknutepunktet i aksen Stavanger-Bergen.

 

-Havn og veg går hånd i hånd. Med vår strategiske beliggenhet på SørVestlandet har vi alle muligheter til å gjøre denne regionen til et knutepunkt langs kysten, sier de to lederne.

 

Severeide sier det er helt naturlig for næringsforeningen å være en partner for Karmsund Havn i arbeidet med å få mer gods fra land til sjø.

 

-Dette er en nasjonal målsetting som vi fullt ut stiller oss bak. Vi håper at vi gjennom  bruk av vårt store nettverk kan bidra til at sjøtransporten i vår regionen utvikler seg i riktig retning. Kombinert med aktivt arbeid for å bedre den landbaserte infrastrukturen gir dette oss økte muligheter for å nå visjonen om å være Vestlandets knutepunkt, sier Severeide.

 

Han er begeistret for den offensive satsingen som Tore Gautesen, styre og medarbeidere i KIH viser, og sier at selskapet på alle måter er en god match for Næringsforeningen.

 

-Karmsund Havn ønsker gjennom samarbeidet med Haugesundregionens næringsforening å intensivere arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø.

Næringsforeningen blir en god samarbeidspartner når det fremtidige logistikknutepunktet på Vestlandet skal utvikles, sier Gautesen.

 

-Haugesundregionens Næringsforening gjør en god og viktig jobb med å være talerør og pådriver for regionen i mange viktige saker.

Vi er glade for å etablere et tett samarbeid med næringsforeningen og ser frem til å gå i gang med konkrete tiltak for å styrke sjøtransporten, sier Gautesen.