Delta Pump med tilhørende eiendommer er solgt for 20.5 millioner kroner av naboen nordforbi, Geir Sirnes og kompanjong Øystein Grønhaug.

Rørlegger Geir Sirnes har, sammen med Øystein Grønhaug, kjøpt naboeiendommen Delta Pump. Delta vurderer å flytte til Raglamyr eller Norheim.

Skrevet .

Prislappen for kjøpet av Karmsundgaten 56 AS er 20.5 millioner kroner. Geir Sirnes, som eier rørleggerforretningen på nabotomta, sier han foreløpig ikke vet hva eiendommen skal brukes til.

– Mye avhenger av hva som skjer med Karmsundgata. I første omgang vil vi antagelig leie ut eiendommen. Senere kan det bli aktuelt å rive og bygge nytt.

Bak Delta Pump er det mulig å bygge boliger. Vi tar et stegb av gangen, sier Sirnes, som sammen med investor og utbygger Øystein Grønhaug eier hver sin halvpart av den nyinnkjøpte eiendommen.

Adm.dir. i Delta Pump, Carl Johan Høie, sier at selskapet har vurdert flere alternativer for flytting av fabrikken og at valget nå står mellom ei tomt i aksen Norheim/Raglamyr og på selve Raglamyr.

På Raglamyr er alternativet å bygge et nytt produksjonslokale på 1200 kvadratmeter i tilknytning til Enghav-bygget (tidligere Karmsund Fiskemat og eid av Øystein Grønhaug).

– Vi har hatt flere forespørsler fra mange steder i nærområdet, men føler det er riktig å ligge der  det nå bygges skikkelig infrastruktur, sier Høie, som tilføyer at han vil bruke god tid på prosessen.

– Vi har ikke hast med å flytte fra Karmsundgata, sier lederen i Delta Pump.