Til tross for mye snakk om krise i oljenæringen, viser analysene at sysselsettingen i petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland økte med 309 personer våren 2014.

Veksten i Rogaland er i ferd med å flate ut. Men- aktivitetsnivået i fylket er fremdeles skyhøyt

Skrevet .

Det er hovedkonklusjonen i konjunkturbarometeret som legges fram i dag.

Rogaland har de siste årene hatt sterk vekst som følge av stadig tiltakende etterspørsel fra norsk sokkel, heter det i rapporten.

Økt aktivitetsnivå i oljerelaterte bedrifter har medført økt sysselsetting og investeringer, som i sin tur øker etterspørselen etter varer og tjenester fra andre næringer.

Det sorte gull i Nordsjøen har med andre ord vært en sterk vekstmotor for langt flere virksomheter enn de innenfor olje og gass.

Da kan noen og enhver bli bekymret når avisoverskriftene etter tur varsler om nedbemanning og forestående krise i petroleumsnæringen.

Hvem blir direkte rammet av lavere aktivitetsnivå i næringen, og i hvor stort omfang? Hvordan ser framtidsutsiktene ut for regionens øvrige næringer?

Konjunkturbarometeret har valgt petroleumsnæringen som spesialtema i høstens utgave for å få svar på hva som egentlig skjer i næringen, som i flere år har vært en viktig motor for regionens hoteller, butikker, byggefirma og mange flere.

Analysene som ligger til grunn for denne utgaven av Konjunkturbarometeret er basert på svar fra 694 virksomheter i en bedriftsundersøkelsen som ble gjennomført i juni, samt en registeranalyse av sysselsettingsutviklingen våren 2014 for alle petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland.

Til tross for mye snakk om krise i oljenæringen, viser analysene at sysselsettingen i petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland økte med 309 personer våren 2014.

Men analysene viser også at veksten i Rogaland nå er i ferd med å flate ut. Selv om veksten flater ut, er aktivitetsnivået i fylket fremdeles skyhøyt!

Etterspørselen fra norsk sokkel er fremdeles høy, og Rogaland er sterkt posisjonert innen segmenter som i mindre grad rammes av nedgang/utflating (Subsea, Rigg, Boring/Brønn og Operatørselskap).

I tillegg er det god økonomi blant både husholdninger og offentlig sektor, noe som gir seg utslag i høy aktivitet innen Bygg og anlegg,

Varehandel og store deler av Tjenesteytende sektor. Tradisjonell industri, det vil si industri som ikke er petroleumsrelatert, venter stort sett stabil utvikling.

Helse, utdanning og offentlig administrasjon (Offentlig sektor), har et stabilt høyt aktivitetsnivå.

Det ser altså ut til at Rogaland, som resten av landet, vil oppleve svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen.

Selv med fortsatt vekst fra andre næringer vil den økonomiske veksten derfor bli lavere enn det vi har sett tidligere.