Den 14,3 kilometer lange Solbakktunnelen består av to tunnelløp, hvert med to kjørefelt på 7,5 m.

Fire slike tunnelrigger er i sving med å bore den 14,3 km lange Solbakktunnelen på det store vegprosjektet til Ryfast i Rogaland.

Skrevet .

Det er selskapet Marti IAV Solbakk DA, en del av det sveitsiske Marti Group, som i august startet arbeidet i Solbakktunnelen.

Når de er ferdige om cirka 39 måneder, blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel, skriver fagbladet Våre Veger.

Men denne rekordeb slås når Rogfast-tunnelen skal påbegynnes.

Marti valgte tunnelrigger fra Sandvik i DTi-serien til utboringen av tunnelen.

Den 14,3 kilometer lange Solbakktunnelen består av to tunnelløp, hvert med to kjørefelt på 7,5 m.

Det blir tatt ut om lag 1,2 millioner kubikkmeter masse, og den bratteste stigningen blir på rundt 7 %, som er høyeste tillatte stigningsprosent.

Dybde er en annen utfordring i prosjektet. Tunnelens dypeste punkt vil ligge 290 meter under havnivå.

Prosjekteier er Statens vegvesen. Hele prosjektet omfatter åtte kontrakter, og E02 for den nordlige delen av Solbakktunnelen ble tildelt Marti den 21. mai 2013. Utboringen startet i begynnelsen av august 2013.

Beregnet boretid er 39 måneder, mens den totale prosjektperioden er på 58 måneder.