Uten fritak for moms og engangsavgift ville mange elbilister valgt bensin- eller dieselbil, viser en ny undersøkelse.

Skrevet .

Hadde det ikke vært for avgiftsfritakene, oppgir 74 prosent av elbileierne at de ikke ville kjøpt elbil, viser en spørreundersøkelse Norsk Elbilforening har gjennomført. Ifølge elbilprosjektet Grønnbil ville en Tesla Model S som i grunnpris koster cirka 460.000 kroner, koste 400.000 ekstra med engangsavgift og moms.

– Dette viser at dagens elbilinsentiver er svært viktige for elbilsalget. Uten disse ville de færreste valgt å bytte til elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Tilgangen på kollektivfelt og gratis lading, parkering og ferje utpeker seg som mindre viktige fordeler for elbileierne.

22 prosent av elbileierne oppgir at uten de økonomiske virkemidlene ville de heller kjøpt en bensin- eller dieseldrevet bil, mens 28 prosent svarer at de ville kjøpt tilsvarende biler brukt.

– I praksis betyr dette at halvparten av elbilkjøperne ville kjøpt forurensende biler i stedet for elbil. Med dagens elbilpolitikk får vi en raskere utfasing av disse bilene og et stort elbilsalg sammenlignet med andre land. Norge viser vei, og er i dag en svært viktig inspirasjon i global sammenheng, sier Bu.

Undersøkelsen viser også at 48 prosent av elbilistene ser på økonomi som den viktigste årsaken til at de har valgt elbil, mens 27 prosent sier hovedårsaken var å spare miljøet.

 

Les mer på bygg.no