Assessit har i åtte år gjennomført kåringen Årets Unge Ledere. Her finner du svar på hvorfor noen er bedre enn andre..

Skrevet .

I den forbindelse har de samlet inn data om gode unge ledere som er analysert og presentert på internasjonale vitenskapelige konferanser. Blant annet har man funnet en rekke fellestrekk ved de som når opp i kåringen:

  • De er noe mer utadvendte enn folk flest og kommuniserer tydelig.
  • De er noe mer ambisiøse, systematiske og pliktoppfyllende enn folk flest.
  • De har jevnt over godt stabilt humør og beholder humøret også i stressede situasjoner.
  • De er åpne for å prøve ut nye ting og ser muligheter der andre ser problemer.
  • De støtter og bryr seg om andre mennesker, og viser medarbeidere tillit.

Råd til unge ledere:

  • Gi arbeidet retning og mening.
  • Vis medarbeiderne dine tillit. Arbeidet må organiseres slik at medarbeiderne opplever handlingsrom og frihet til å ta egne valg og prioritere og løse problemer.
  • Lytt og spør mer enn du snakker og mener. De beste lederne er genuint interessert i å forstå hvordan de rundt seg tenker.
  • Gi medarbeiderne støtte. Alle har et behov for «å bli sett».
  • Gi medarbeiderne tilbakemeldinger. Det holder ikke å si «godt jobba». Gi konkret feedback.