HN-direktør Egil Severeide: En stor takk til alle som har bidratt til å få dette til. Det er det beste vi kunne håpe på-

Byggingen av Seljestad-Røldal tunnelen framskyndes til 1. periode i NTP. En stor dag, sier HN-direktøren

Skrevet .

Næringsforeningen har i årevis jobbet for å gjøre E 134 til en av landets hovedveier øst-vest. Da Ketil Solvik Olsen og vegvesenet la fram sin plan for østvest forbindelsen i 2014, ble dette spikret ut fra faglige hensyn.

Men da forslaget til Norsk Transportplan ble lansert i vinter, var ikke E 134 prosjektene på vestsida av vannskillet tatt med. Politisk var det også vanskelig å få penger til prosjektene, men godt arbeid fra lokal- og stortingspolitikere og næringsorganisasjoner har gitt resultater.

– Dette var det beste vi kunne håpe, sier HN-direktør Egil Severeide, som har vært sentral i dette arbeidet. Nå får vi antageligvis planstart for tunnel mellom Seljestad og Røldal i 2019 og byggestart i 2021. Jeg ser dette prosjektet som startskuddet for en full utbygging av fjellovergangen over Haukeli og at vi nærmer oss en vintersikker veiforbindelse mellom øst og vestnorge.

For bedriftene våre betyr dette svært mye. Stengte veier og kolonnekjøring koster mye, og turen nedom Røldal sliter veldig på både utstyr og miljø, sier Severeide, som berømmer det gode samarbeidet mellom aktørene.

– Sammen med AS Haukelivegen og Haugaland Vekst har vi jobbet intenst med NTP over lengre tid og hyret inn ex-rådmann i Haugesund, Odd Henry Dale som koordinator. Fikse Næringsutvikling, NHO og LO og E134 forkjempere i Odda og langs hele aksen har deltatt aktivt i prosessen. Det tok en tid å vekke de lokale ordførerne, men de hev seg også rundt i sluttfasen. Ikke å forglemme våre lokale stortingsrepresentanter som med Sveinung Stensland i spissen har gjort en sterk innsats i sluttfasen, og sikret et resultat vi har all grunn til å være stolt over, sier Severeide.