På ett tidspunkt må foten settes ned, ellers vil diskusjonen om Karmsundgata gå i det uendelige.

Skrevet .

Jeg husker reportasjer i Haugesunds Avis på 80-tallet om «blodveien» Karmsundgata. I nærmere 40 år har politikere og byens innbyggere hatt denne hovdeferdselsåren i Haugesund på skjevå.

Derfor er det bra at Haugesund bystyre endelig har bestemt seg, og vil gå for fire felts veg gjennom byen.

Vi registrerer at opposisjonen varsler omkamp etter valget. Det håper vi ikke skjer. Da blir det samme leksa om igjen.

Det er godt mulig at den løsningen som nå er skissert kunne vært bedre. Og det er sikkert mulig å gjøre tilpasninger, som kan gjøre sluttproduktet både mer funksjonelt og estetisk vakrere.

Men vi må ikke trø bremsen inn igjen.

Det er flere grunner til Næringsforeningen ønsker en beslutning velkommen:

Det på høy tid det gjøres noe.  28.000 kjøretøyer kjører døgnlig i Karmsundgata. Det er dobbelt så mye som kravet til firefelts-veg. Resultatet er kø og redusert framkommelighet for ambulanse og brannbiler.

En omkjøringsveg vil ikke løse problemet. Undersøkelser viser at kun 8000 av de 28.000 kjøretøyene kjører gjennom byen. De andre skal til sentrum.

Kostnadene for nye Karmsundgata er beregnet til 1.5 milliarder-nesten like mye som T-forbindelsen.  Vegvesenet har beregnet en kulvertløsning fra Storasundsgata til Gard til å koste tre ganger så mye.

Vi må regne med en betydelig bompengeandel. Prisen må ikke bli så høy at den kveler sentrumshandelen.

Det er lansert mange og gode tanker om miljøgater, bilfritt sentrum, «grønn» by m.m.  Vi forutsetter at Statens Vegvesen vurderer de ulike innspillene. Men de må ikke komme i vegen for prosessen.

Nå er beslutningen tatt. Nå må det gis full gass.