Industriledere fra Sunnhordland og Haugalandet fikk med seg mye interessant fra årets Stord-konferanse.

- Det kommer til å skje mer de neste fem årene enn det har gjort de siste 50, var en av spådommene på Stord-konferansen

Skrevet .

Et hundretalls næringslivsledere satt benket til den årlige industrikonferansen, som hadde «Me riggar oss for framtida» som hovedtittel. Dette er leverandørindustriens møteplass, og de fikk litt av hvert å tenke på. Blant annet at innovasjonstakten er så høy at den gjør dagens tankesett og forretningsmodeller gammeldagse om få år.

– Det kommer til å skje mer de neste fem årene enn det har gjort de siste femti, sa lederen for Wärtsiläs globale innovasjonssatsing, Willie Vågen, med referanse til utviklingen i bilindustrien. Han snakket om «radikal innovasjon» og viste til flere eksempler på prosjekter i eget selskap, som representerer helt nye tanker og ideer.

Vegard Frihammer, daglig leder i Greenstat, pekte på mulighetene som skaper gjennom satsing på hydrogen, mens Rune Almås i Hywind snakket om nye ideer, produkter og markeder innenfor energisektoren.

Men fokuset var også på  olje- og gassindustriens konkurransevilkår og Johan Sverdrup-utbyggingen ble viet stor oppmerksomhet. Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, maner bransjen til økt kostnadseffektivitet, og viste til at utbyggingsprosjekter mot slutten av 1990-tallet hadde en break even på 12 US dollar. Kostnadsutviklingen har vært eksplosiv siden den tid, og ført til at oljeprisnedgangen har vært vanskelig å takle.

– Men det jobbes hardt på alle nivå, og fra 2013 er break even på utbyggingsprosjekter i Nordsjøen falt fra 70 dollar til 41 dollar. Den trenden må vi fortsette med, sa Rød.

bilde 1

Denne grafen viser at feltubyggingskostnadene er doblet fra 2000 til 20013, men at de nå er på full fart ned igjen.