Det er en plansje jeg alltid har med meg når jeg presenterer Haugesundsregionen innen - eller utenfor regiongrensene. Kartet som viser Haugesund og Haugalandet som Vestlandets knutepunkt; midt på en strak E39- linje mellom Bergen og Stavanger og som start/endepunkt på E134 til Oslo.

Skrevet .

Jeg vet det er flere næringslivsledere som bruker dette kartet når de skal forklare hvor strategisk vi er plassert i det vestnorske landskapet.  Og hvilke muligheter som åpner seg med Rogfast/Hordfast og en oppgradert E 134. 1 time til Stavanger, knappe to til Bergen og fem til Oslo.

For mange som har et perifert  forhold til Haugesundregionen, er dette kartet en liten åpenbarelse. Og når vi i tillegg forteller om store arealer, rimelige tomtepriser, gode oppvekstvilkår og spennende kultur- og idrettstilbud, skjerpes interessen. Ekstra trivelig er det å kunne avslutte  med å vise fram  NHO-rapporten som plasserer oss på ti -på topp-lista over landets beste næringsregioner .

Nok en gang.

Tanken slo meg da jeg ble presentert  for  oppkjøpet av  Haugaland HMS; dette er det perfekte scenariet. Et utenlandsk selskap som kjøper  tre selskaper innenfor samme marked i aksen Bergen-Stavanger og som lar Haugesund bli hovedsete.

Jeg tror vi vil se mer av dette.  Litt etter litt vil næringsaktører få øynene opp for den strategiske plasseringen denne regionen har i det mest vekstkraftige beltet på Vestlandet.

I aksen Bergen-Stavanger vil det om noen år bo nær en million mennesker. Når tunnelen under Boknafjorden og brua over Bjørnefjorden står ferdig, vil vi ha et tilnærmet sammenhengende bo- og arbeidsmarked.

Det forutsetter, som professorene Victor Normann og Inge Thorsen har påpekt, at vi bygger ut et veinett som korter ned reisetiden mellom Stavanger-Haugesund, Haugesund-Stord og Stord-Bergen til under en time. Det er derfor vi må ha firefelts veg. Velfungerende infrastruktur er middelet – et felles bo- og arbeidsmarked er målet.

Det er klart det utfordrer oss; å få to attraktive storbyer tett innpå seg kan være truende- men byr  også på mange muligheter.  Det er mulighetene vi må fokusere på i årene som kommer; bygge en tett og samhandlende region som i fellesskap forbereder seg på en ny æra.

Og vise fram de gode eksemplene. Som Haugaland HMS. Som har bygget sten på sten, klatret over kommune- og fylkesgrensene og skapt et storregionalt HMS-selskap. Med en kompetanse som internasjonale aktører etterspør og som gjør at Haugesund blir midtpunkt i et nytt, spennende vestlandsk  foretak.

Jeg trykker LIKER