E134 blir trolig valgt som en av to hovedtraseer mellom øst og vest når utredningen legges fram i morgen.

I morgen legges øst-vest utredningen fram.HN-direktøren er trygg på at det går veien for E134

Skrevet .

VG forteller i dag at fagutredningen fra Vegdirektoratet viser at det legges opp til to hovedveger over fjellet, og at E134 er den ene av den. Avisen siterer fagdirektør Hans Silborn:

– Målet er å få til veiforbindelser mellom øst og vest med 100 prosent åpningstid, hele året og hele døgnet. Det mener vi er mulig, med tunneler og andre tiltak, sier Silborn.

Ifølge VGs opplysninger, vil Statens vegvesen anbefale at E134 gjennom Buskerud og Telemark, over Haukeli og til Odda, får prioritet som en av hovedveiene, og at den rustes opp slik at vær og vind sjelden eller aldri vil stoppe trafikken.

Det er aktuelt, ifølge VGs kilder, å legge veien i tunnel for å komme under de mest værutsatte strekningene, på 1000 meter over havet.

E134 har stort trafikkgrunnlag fordi den også dekker trafikk til og fra Rogaland og Haugesund-området.

HN-direktør Egil Severeide slipper ikke jubelen helt løs før den endelige bekreftelsen kommer onsdag ettermiddag, men sier at VGs opplysninger stemmer godt med den informasjonen han har fått om prosessen.

– Ventet, og veldig gledelig, sier Severeide, som nå forventer fullt trøkk på å planlegge en kvalitetsveg over Haukeli mellom Oslo og Haugesund – med god og vintersikker vei.

For bedrifter som Fatland, Ølen Betong, Bring og andre som er avhengige av å få varene fram- og mange hyttefolk på Vågsli og Hovden- er dette godt nytt, sier Severeide.

Det er ikke få timer vi har lagt ned i dette prosjektet, og det er herlig når det ligger en gevinst i andre enden, sier HN-direktøren, som lover kake på kontoret i morgen.