Fornøyde bedrifts- og styreledere og traineer: Fra venstre: Tor Ivar Våge, Touch Systems sammen med sin trainee Sissel J. Mannsåker, trainee Bente Marie Sjo sammen med styreleder Arne Førre i Berge Sag, og helt til høyre Birger Førre fra Førre Trervare, som har Maryna Solesvik som trainee.

Næringsforeningens pilotprosjekt "Styretrainee" får gode karakterer både av bedrifter og kandidater. Nå skal flere få sjansen.

Skrevet .

– Det er veldig interessant, lærerikt  og givende,  sier Sissel J. Mannsåker og Bente Marie Sjo. De er begge med i Næringsforeningens program «Styretrainee», som ble startet opp i fjor.

Sissel som styremedlem i IKT-selskapet Touch Systems og bemanningsbyrået Madsen & Brekke, Bente Marie som styremedlem i Berge Sag.

-Jeg har erfaring som ansattesrepresentant i styret i Bouvet, og har stor interesse for styrearbeid.

Min interesse for it gjør det kanskje ekstra interessant å sitte i styret i Touch Systems, og jeg føler jeg både lærer og gir innspill til diskusjonen i styrerommet, sier Sissel Mannsåker.

– Det har vært fint å ha Sissel med. Hun er en god og engasjert diskusjonspartner og opplagt nyttig å ha med oss i styret vårt, sier Tor Ivar Våge, grunder og eier av Touch Systems.

Bente Marie, som til daglig jobber som leder av Zenit Engineering på Husnes Kvinnherad, er strålende fornøyd med å være styretrainee i Berge Sag.

– Det er et stort selskap og det er mye å sette seg inn i. Jeg skulle gjerne håpet å kunne bidra mer, men det kommer etter hvert som jeg lærer bedriften å kjenne. Men jeg har lært utrolig mye og føler meg veldig godt mottatt, sier Bente Marie, som syntes det var særlig nyttig å være med på strategisamlingen i København.

Styreleder Arne Førre synes styretrainee-ordningen er et utmerket tiltak, først og fremst fordi det gir nye og uerfarne styremedlemmer en unik mulighet til å lære.

– Jeg ser det nesten som et samfunnsoppdrag. Som bedrifter må vi føle et ansvar for å utvikle kompetente styremedlemmer her i regionen. Jeg kommer til å anbefale denne ordningen til bedrifts- og styreledere jeg møter på min vei, sier Førre.

Denne uka samlet Næringsforeningen med samarbeidspartnere både bedrifter og styretraineer til en evaluering av prosjektet. Den var gjennomgående svært positiv og både bedrifter og kandidater gav klart uttrykk for at dette vil de fortsette med og anbefale til andre.

-Dette må flere bedrifter prøve, sier både Birger Førre i Førre Trevare og Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark Eiendom.

– Vi har fått et klart «go» fra aktørene, så her kjører vi på med en ny runde, sier HN-direktør Egil Severeide. Til våren vil vi ha en ny speedmeeting, der kandidater som ønsker styreplass kan møte bedrifter på jakt etter de rette folkene. I fjor hadde vi 24 personer som møtte 11 bedrifter. Med de gode anbefalingene som  både bedrifter og kandidater gir nå, må målet være å doble det antallet, sier Severeide.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Dette er «Styretrainee»

Styretrainee er et pilotprosjekt i regi av Næringsforeningen i samarbeid med Kvinnovasjon, Haugaland Kraft og hovedsponsor Handelsbanken. Det er en del av prosjektet «Styrestall», der etablerte og uerfarne styremedlemmer

gis en mulighet til å øke sin kompetanse.

Hensikten er å tilby bedrifter i regionen et økt tilfang av ressurspersoner som kan gjøre en jobb i styrerom på Haugalandet. I dag består styrestallen av ca. 80 personer, noen med solid, noen med liten og noen med ingen styreerfaring.

 

Mange bedriftsledere velger styremedlemmer de kjenner fra før. Det gjør det vanskelig for nye å få innpass. Derfor ble det i fjor etablert en traineeordning, der bedrifter kan «prøve ut» potensielle styremedlemmer over en periode.

Det gir muligheter for økt kompetanse i styrerommet, samtidig som nye kandidater får lære praktisk styrearbeid.  Etter prøvetiden står bedrift/kandidat  fritt til å bestemme om «forholdet» skal fortsette eller avsluttes.

 

Traineene får ingen formell funksjon i styret og således intet ansvar, men kan bidra med kompetanse og samtidig få erfaring fra praktisk styrearbeid.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–