Med AutoStore (bildet) som lokomotiv endte 2015 som et av de beste årene noensinne for Hatteland-konsernet.

Skrevet .

Omsetningen økte med nesten 132 millioner kroner fra 2014 og endte på 473,3 millioner, skriver Medvind24.

Av konsernets tre hovedfokusområder, var det det automatiske lagersystemet AutoStore som sto for den største omsetningen med 343,3 millioner kroner i 2015.

RamBase, som leverer ERP-baserte forretningssystemer, omsatte for 37,4 millioner. Solutions, som leverer skylagret IT-drift fra fjellhallen i Åmsosen, endte på knappe 93 millioner kroner.

– Alle de tre forretningsområdene utviklet seg positivt i 2015, men AutoStore er et viktig bidrag til det gode resultatet.

Omsetningen økte med 70 prosent fra 2014. Vi regner med ytterligere 50 prosent øke i 2016, og det er ikke stopp der. Vi er fortsatt i startfasen, sier konsernsjef Karl Johan Lier.

Les mer her:

http://medvind24.no/nyheter/hatteland-mer-enn-tredoblet-driftsresultatet