Lønninger i store bedrifter er høyere enn i små bedrifter, viser det ferskeste Ledelsesbarometeret fra organisasjonen Lederne.

Skrevet .

Lønnen i bedrifter med mellom 600 og 1000 ansatte ligger rundt 30 prosent høyere enn lønnen for dem som er ansatt i de minste bedriftene, fastslår undersøkelsen, som ble besvart av 3026 medlemmer i Lederne.

Den gjennomsnittlige lønnen for ledere i bedrifter med 11-30 ansatte ligger på 516.800 kroner.

Mens i en bedrift med 601 til 1000 ansatte er den gjennomsnittlige lederlønnen på 657.000 kroner, 140.000 høyere enn i en mindre bedrift.

– Vi har ikke sjekket ut årsakene til det, men vi kan anta det skyldes at store bedrifter ofte har relativt god økonomi. Det er også sannsynlig at de ansatte i en stor bedrift har sterkere fagforeninger og større
forhandlingsstyrke i lønnsforhandlinger enn det man vil ha i mindre bedrifter, forklarer forsker Stein Stugu i De Facto Kunnskapssenter, som har analysert funnene.

Ledere som jobber i bedrifter med over 1000 ansatte er den gjennomsnittlige lønnen den høyeste – 709.800 kroner. De tjener i gjennomsnitt 193.000 kroner mer enn ansatte i små bedrifter, altså cirka 40 prosent mer.

Stigu legger til at svært mange av dem som jobber i de store bedriftene jobber innenfor olje og gass. Det kan også være utslagsgivende for forskjellene i lønnsnivå.

Les hele saken: http://www.tu.no/teknologikarriere/lonn/2013/06/13/sa-mye-tjener-norske-ledere