Det er alltid kjekt å vinne noe, men jeg må si jeg synes det var helt fortjent, sa Brian Sjøen fra Stillas Gruppen på næringslivskonferansen i Karmøy torsdag

Brian Sjøen og Stillas Gruppen stakk av med tittelen "Årets Vekstskaper" i Karmøy. -Helt fortjent, mente vinneren og høstet latter fra de fremmøtte næringslivslederne.

Skrevet .

Stillas Gruppen kjempet med Deep Well, brønnintervensjonsselskapet som Solstad og Østensjø er storeiere i, og Vigilo, et utfisjonert selskap fra Sysco som hyar gjort det skarpt på informasjonssystemer til barnehager og skoler.

– Årets vinner har hatt et stort fokus på innovasjon og er nyskapende innenfor sin bransje. Deres fokus på HMS har fått stor betydning for mange næringer og arbeidernes sikkerhet, sa juryformann Alf Inge Flokketvedt.

– Vinneren har også som ambisjon om å bli markedsleder på sitt felt, sa jutyformannen som også satte søkelys på bedriftens kompetanseutvikling.

– Stillas Gruppen har opprettet en egen fagskole og gjort det å være «sjauer» til et fag.

Juryformannen trakk også Stillasgruppens evne til verdiskapning.

– Her scorer bedriften høyt. Hele verdikjeden skjer lokalt, helt fra idé til utvikling og produksjon og fram til det endelige resultat, sa Flokketvedt.

– Det er alltid kjekt å vinne noe, men jeg må si jeg synes det var helt fortjent, sa Brian Sjøen til stor latter i salen.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/stillasgruppen-til-topps-1.8145463