Børge Andersen og Odd Hansen AS håper å doble marginen med Lean. Erfaringene med å ta i bruk forbedringsmetoden gir overraskende gode resultater.

Skrevet .

Entreprenørselskapet Odd Hansen produserer ferdighus i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Andersen forteller at bedriften, som de fleste andre entreprenører, sliter med lave marginer, og derfor ønsket å ta grep internt for å bedre resultatet.

– Vi sitter per i dag igjen med rundt tre prosent per enhet vi overleverer. For å få et bedre resultat er vi avhengig av å gjøre ting riktig i alle ledd av produksjonen. Det har vært en skikkelig tankevekker for oss å se hvor god effekt vi har fått ved å tal i bruk Lean og  å gjøre relativt små grep tidlig i verdikjeden, sier Andersen til Teknisk Ukeblad.

Ved å fortsette med Lean, håper bedriften på å doble dagens marginer til rundt seks prosent.

– En dobling vil ikke skje over natten. Med ved å fortsette med en bevisstgjøring av alle ledd og en stadig økt effektivisering tror vi det er mulig å doble marginene på sikt med Lean, sier han.

I regi av Karmøy Omstillingsselskap har fire andre bedrifter på Haugalandet tatt i bruk Lean; Sysco, Førre Trevare, Steinsvik-Group og Stillasgruppen.

Metoden går ut på å se på hele verdikjeden i en bedrift med fokus på verdi for kunden, gjennom kontinuerlig forbedring på alle nivå i organisasjonen.

Målet er å fjerne unødvendig bruk av tid, ressurser og kostnader.

– Det har vært en utrolig fin prosess. Den har gitt oss muligheten til å få oversikten over alle verdidriverne i bedriften vår, og til å få en bedre oversikt over sammenhengene mellom hva som skjer i starten av et prosjekt og det endelige resultatet, sier Børge Andersen i Odd Hansen.

Mer om lean: Byggherren anslo 90 dager. Haugesund fengsel brukte 11

Positive tilbakemeldinger

Ved bruken av Lean starter all planlegging av prosjekter bakfra med ønsket utfall og sluttdato. Nødvendige operasjoner for å oppnå resultatet blir kartlagt, gjerne med post-it lapper i ulike farger plassert på en tavle, der lengden på lappen viser hvor lang tid arbeidsoppgaven skal ta. Dette er en del av metoden Odd Hansen har benyttet seg av.

– Vi startet med å opprette en styringsgruppe som jobbet seg gjennom de ulike trinnene i verdikjeden. Da det var gjort ble alle de ansatte trukket inn slik at alle fikk muligheten til å komme med forslag og bemerkninger, og dermed fikk de et langt større eierskap til prosjektet enn tidligere, forklarer Andersen.

Han sier tilbakemeldingene fra de ansatte utelukkende har vært gode.

– Det var en del som var skeptiske helt i starten. De var redde for at metoden skulle gi enda mer skjemaer og rapportering. Men nå ser absolutt alle verdien av Lean. Metoden skaper et veldig godt samhold, og en god lagfølelse, sier Andersen.

Som en del av arbeidet med Lean har bedriften kartlagt tidligere byggefeil og hyppigheten av de.

– Tidligere hadde vi i snitt mellom ti og 12 punkter på overtakelsesprotokollen til kunder når vi overleverte hus. Etter at vi har innført Lean, har vi fått en bedre intern kontroll og klart å levere våre første to hus med null feil, forteller han.

Les mer her:

http://www.tu.no/bygg/2014/09/19/post-it-lapper-ga-hus-med-null-byggefeil