Hatteland Solutions har bygget og drifter sitt eget datasenter i Nedre Vats.

For å imøtekomme krav fra store kunder investerer Hatteland Solutions i en døgnbemannet tjeneste fra sitt datasenter i Nedre Vats.

Skrevet .

6 personer er ansatt for å sikre en døgnkontinuerlig drift 365 dager i året!  Mer kompleks integrasjon, større datamengder, krav til tilgjengelighet, og ikke minst sikkerhetsaspektet er bakgrunnen for investeringen. «Vi ønsker å være best på service, og investeringen er et naturlig veivalg for å styrke vår posisjon » sier adm.dir i Jakob Hatteland Solution AS , Knut Dommersnes til hninfo.

Hatteland Solutions har bygget og drifter sitt eget datasenter i Nedre Vats. Flere internasjonale oljeselskap har valgt å plassere prosjekt-løsninger der. Hattelands infrastruktur tilknyttet strøm, kjøling, generatorer og datakommunikasjon (fiber) er designet med en svært høy grad av sikre reserveløsninger.

Hatteland var en av verdens første aktører med egen nettsky allerede tidlig på 90 tallet.

Les også: Økt netthandel gir jubel i Vats