Coop Haugaland vil bygge nytt storsenter på Raglamyr. Fylkesmannen er på gli, skriver Haugesunds Avis.

Skrevet .

Coop Haugaland ønsker å samle virksomheten til Obs Hypermarked og Obs Bygg i et nybygg på tomta sør for Amanda-senteret. Et hagesenter og kafé skal også få plass i det nye storsenteret, som blir på 32.000 m².

Fylkesmannen i Rogaland åpner for bygging, men stiller strengere krav til samlokaliseringen enn forbrukersamvirket hadde sett for seg.

– Det er positivt å registrere at Fylkesmannen gir sin tilslutning til samlokalisering, sier administrerende direktør Tore Klovning i Coop Haugaland SA.

Klovning mener likevel det er for tidlig å si om det nye storsenteret blir bygget.

– Vi har behov for å vurdere om de begrensningene vi får, og om konsekvensene av Fylkesmannens avgjørelse er til å leve med, sier Klovning.

Han vil ha avklart betingelsene, og diskutere saken internt, før han uttaler seg nærmere.

Et areal på 26.000 m² ledig på Raglamyr dersom de to Obs-avdelingene flytter til et nybygg.

Fylkesmannen og Coop Haugaland er foreløpig ikke enig om bruken av disse lokalene.

– Vi åpner for at Coop Haugaland får bygge nytt, og at det blir litt mer detaljhandel på Raglamyr, sier plankoordinator Morten Sageidet hos Fylkesmannen i Rogaland.