Det var dumt av HSH å søke samarbeid med UiS, mener Frank Aarebrot. .

Skrevet .

Den kjent universitetsprofessoren ved Universitetet i Bergen tror HSH framstår som mindre attraktiv når skolen nå har fått avslag fra Stavanger.

–  Rektoren ved UiB blir forbauset hvis han får en telefon fra HSH, sier Aarebrot til TV-Haugaland.

Les mer her:

http://tvh.no/2015/06/22/frank-aarebrot-dumt-av-hsh-a-soke-samarbeid-mot-uis/

I et styremøte i forrige uke i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland ble saken diskutert og der ble det blant annet protokollført:

«Ved en eventuell fusjon mener styret at den nye institusjonens navn må reflektere den sammenslåtte enhetens geografiske spredning samt at ledelsesfunksjoner må plasseres i Haugesund/Stord.»

Universitetet i Stavanger har i forhandlingene ikke vært villig til å gi den fusjonerte enheten et navn som i tilfredsstillende grad reflekterer at Haugesund og Stord er med. Universitetet har heller ikke vært villig til å plassere strategiske ledelsesfunksjoner nord for Boknafjorden.

– Dersom det under slike forutsetninger likevel skulle blitt en fusjon, er vi redd ingeniørutdanningene og den maritime utdanningen ved HSH på sikt kunne ha blitt svekket, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.