Skrevet .

Regjeringen kan komme til å løfte E 134 Drammen – Haugesund opp i første- divisjon som en av landets viktigste transportårer mellom landsdelene, skriver Haugesunds Avis etter samferdselsmøtet.

Annerledes er det knapt mulig å tolke de signalene politisk rådgiver i samferdselsdepartementet, tidligere ordfører i Jondal Sigrid Brattabø Handegard, ga under veikonferansen i Haugesund i går.

Samferdselsministerens rådgiver hadde selv kjørt den splitter nye Jondalstunnelen for å komme til konferansen i Haugesund, og hadde spart en time bilkjøring på det. Og i Haugesund sa hun følgende om E 134:

– Binder landet sammen

– Denne transportåra binder landet sammen på en veldig god måte. Det er kanskje overraskende for noen at E 134 ikke er dratt fram som en av landets viktigste transportårer i fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Nå skal ikke jeg si hvordan vår (regjeringens, red.anm.) blir til neste vår. Men det er ikke sikkert det trenger overraske noen at den kommer til å se litt annerledes ut.

Uttalelsen fra Brattabø Handegard var trolig som musikk i ørene for forsamlingen, og ble møtt med spontan applaus.

Brattabø Handegard er klar på at standarden er for dårlig på E 134, og at det skal skje mye langs veien i årene framover.

Styreleder i AS Haukeliveien, Petter Steen jr. var et eneste bredt smil etter på.

– Hun gir et veldig tydelig signal om at regjeringen kommer til å lande på noe annet enn det Vegdirektoratet landet på i det første utkastet til Nasjonal transportplan 2014–2023. Dette er et veldig godt signal.

– At E 134 løftes opp i første divisjon?

– Jeg velger å være så positiv i tolkningen som det, ja, sier Steen jr.