E134 blir en av to hovedveier øst-vest. RV7 og RV52 må "slåss" om å bli den andre

Skrevet .

Det bekreftet samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen i en pressebrief nå i formiddag. Der la han fram Regjeringens valg av hovedtraseer øst-vest. E 134 er den ene, og her skal det også utredes en avkortning fra Seljord til Haukeli over Rauland. Derimot blir det ingen KVU-utredning av arm til Bergen.

– Vi gir ikke Vegvesenet mandat til å gjøre den utredningen nå, men det betyr ikke at døra er lukket, sa Solvik Olsen.

Valg av hovedåre nummer to er altså ikke avgjort. Her får Vegvesenet i oppdrag å komme med en ny utredning av to alternativer for strekningen mellom Voss og Gol. Den ene går over Hardangervidda (RV7), den andre følger RV52.

Det er ikke lagt opp til fire felts veg på noen av strekningene, men det kan bli aktuelt å bygge tre felt enkelte steder. Vegvesenet skal også se på om det er mulig å sette fartsgrensen til 100 km i timen selv med to felt.

HN-direktør Egil Severeide sier seg godt fornøyd med beslutningen, men  kunne tenkt seg en utredningen av arm til Bergen.

– Den er i følge Statens Vegvesens egne vurderinger et lønnsomt prosjekt, og den bidrar også til å føre mer trafikk til E 134. Men vi skal være veldig fornøyd med at E134 er et så soleklart førstevalg. Det betyr at vi nå får nye tunneler og vintersikker veg over Haukeli, og det har vi kjempet lenge for, sier Severeide.