Bømlo-rederiet med røde tall.

Skrevet .

Eidesvik hadde i årets tredje kvartal et driftsresultat på 131,1 millioner kroner, sammenlignet med 90,9 millioner i samme periode i fjor, skriver Sysla i dag.

Inntektene økte fra 259 til 308 millioner kroner.

Resultatet før skatt ble imidlertid negativt med 77,4 millioner, mot minus 8,3 millioner i 2014.

– Vi opplever fortsatt meget krevende markedsforhold innen alle tre segmenter. Vi ser nå at mange båter går i opplag, spesielt innenfor PSV (plattform supply vessel) og seismikk. Det er fortsatt vanskelig å se når dette vil gi nødvendig balanse i markedet og vi forventer vanskelige markedsforhold i også i 2016, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Offshorerederiet har så langt lagt to skip i opplag. Det tallet kan øke

– Eidesvik planlegger for vanskelige markedsforhold og vil fortsette å kutte kostnader og om nødvendig legge flere skip i opplag, skriver rederiet.