Glade vinnere: Fra venstre: Ingunn Øvereng Iveland HR og Adm.director, John Marius Trøen; Group HSEQ Director og Johnny Andre Spangberg, hovedverneombud og Contract Engineer.

DeepOcean fikk Arbeidsmiljøprisen under HMS-konferansen i Haugesund i går. - Et eksempel til etterfølgelse, mener juryen

Skrevet .

DeepOcean er et ledende undervannsselskap med virksomhet blant annet innenfor kartlegging av havbunnen, trenching samt inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av undervannsinstallasjoner.

Selskapet har kontorer i Haugesund, Storbritannia, Nederland, Brasil, Mexico og Singapore og har samlet 1.200 ansatte. DeepOcean har 16 skip i flåten fordelt på operasjoner over hele verden.

I begrunnelsen for årets tildeling heter det blant annet:

DeepOcean har siden etableringen av selskapet i 1999 hatt et høyt fokus på HMS med tiltak på en rekke områder. De siste par årene har blant annet alle verneombud og alt ledende personell på sjø og land gjennomgått grunnkurs i HMS tilpasset selskapets virksomhet.

DeepOcean har også etablert en online treningsportal hvor alle ansatte får opplæring i HMS. Alle underleverandører må gjennom en tilsvarende nettbasert kursing for å tilegne seg DeepOcean sine retningslinjer og rutiner for god HMS.

For ytterligere å fremme sikkerhetstenkningen, har DeepOcean laget et program med eget merkenavn. Det heter «Act for safety» med ulike kjerneområder som f. eks. verdier, holdninger, lederstil og kommunikasjon. Som en del av DeepOcean sin systematiske satsing på HMS, har det også blitt utviklet et charter undertegnet av toppledelsen.

DeepOcean i Haugesund flyttet for ikke lenge siden fra Stoltenberg til Karmsundgaten. I forbindelse med innflytting til nye lokaler ble ulike brukergrupper aktivt involvert i planlegging og utforming.

DeepOcean kan dessuten vise til lavt sykefravær over flere år. Selskapet har over tid vist vilje og evne til tilrettelegging for å sikre at sykemeldte kommer raskt tilbake.

Listen av HMS-tiltak i DeepOcean er omfattende. Selskapet arbeider aktivt med datainnsamling for å måle effektene av tiltakene. Komiteen bak Arbeidsmiljøprisen mener alt dette viser at arbeidet med HMS er en integrert del av selskapets samlede strategi.

Derfor mener komiteen at DeepOcean sitt arbeid med HMS er et eksempel til etterfølgelse.