Hywind-møllene ruver i landskapet på Stord, og er et av fire store industriprosjekter som gjennomføres nå og i tiden framover.

Stord pepres med ekstremprosjekter dette året. Statoil har lagt fire krevende oljeoppdrag til Kværner og industrisamfunnet i Sunnhordland.

Skrevet .

På Stord-konferansen som ble avviklet på Stord Hotel tidligere denne uka ble vi presentert for prosjektene og mulighetene framover. Statoils prosjektdirektør , Torger Rød fra Tittelsnes, listet dem opp:

Njord A/plattformen som ombygges for 20 nye år

Aasta Hansteen som kommer om få dager

Hywind, verdens første flytende vindmøllepark

Johan Sverdrup-utbyggingen, som vil sikre oljeleveranser i 50 år til.

 

Rød tegnet et framtidsbilde der ubemannede produksjonsplattformer blir en del av virkeligheten. Han fortalte om den omfattende snuoperasjonen som selskapet har gjennomført for å bli konkurransedyktig, i samarbeid med leverandørene.

Det har ført til at breakeven-nivået for Statoil er redusert fra 70 dollar fatet i 2013, til 41 dollar i 2016 og til 27 dollar fatet i 2017.

– Denne kostnadsreduksjonen har virkelig gjort oss konkurransedyktig selv med oljepris på dagens nivå, sa Rød.

 

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, stipulerte en oljepris på 70 dollar i 2017, og hevdet tallet på oljearbeidsplasser vil øke.

Men lønnsnivået vil gå ned, og Haugland minnet om at valutakursen har vært en medvirkende årsak til at det norske kostnadsnivået er blitt lavere.

-Dette er ikke noe vi kan regne med vil vare i framtiden,sa Haugland, som likevel tegnet et positivt bilde av den økonomiske utviklingen i landet.

Stord-konferansen samlet i år over 150 deltakere, hovedsaklig fra Sunnhordland, og er en viktig møteplass for næringsliv, skole og politikere.

 

 

To sentrale aktører under årets Stord-konferanse; Statoils prosjektdirektør Torger Rød fra Tittelsnes og sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland fra Ølen.