Subseamarkedet skal dobles innen 2020. Da trenger næringen mellom 1000 – 1500 nyansatte med høyere utdanning hvert eneste år.

Skrevet .

Subseabransjen er en av Norges viktigste eksportnæringer og sysselsetter mer enn 12 000 ansatte.

Norge anses faktisk som verdensledende innen undervannsteknologi til olje- og gassbransjen. Men det er utfordrende for et lite land å beholde ledertrøyen i en av verdens raskest voksende næringer.

– Vi ser en ekstremvekst innen subsea. Ifølge Rystad Energy har norskbaserte virksomheter i dag over 50 prosent av det globale subseamarkedet på 40 milliarder dollar.

Innen 2020 skal dette markedet vokse til mer enn 100 milliarder dollar, sier Trond Olsen, administrerende direktør i næringsklyngen NCE Subsea til Teknisk Ukeblad.

Han sier at den eksplosive veksten skaper store utfordringer, og at Norges posisjon som verdensledende innen subsea er langt fra sikker.

– Vi har ikke tilgang på tilstrekkelig kompetent personell til å følge veksten. Dersom vi skal beholde og videreutvikle markedsposisjonen, må norske aktører enten flagge ut deler av virksomheten eller hente arbeidskraft i utlandet.

Det er ikke mulig for et lite land å klare å løse det ventede kompetansegapet med egne ressurser, ifølge Olsen.

Underwater Technology Foundation har fått Rystad Energy til å analysere subseamarkedet og kompetansesituasjonen i næringen.

Den omfattende rapporten til analyseselskapet konkluderer med at det er enorme muligheter for den norske subseaklyngen i årene som kommer.

I likhet med UTC advarer også Rystad Energy om at det blir utfordrende for den norske subseaklyngen å få tak i kompetent arbeidskraft.

– Norge er et lite land. Vi utdanner ikke mer enn rundt 3000 med universitetsgrad i petroleumsrelaterte fag i året.

Subseabransjen alene har behov for 1000–1500 nyansatte med universitetsgrad per år. Men det er mulig å løse kompetansemangelen dersom bransjen er villig til å tenke utradisjonelt når det gjelder rekruttering.

Les hele saken her:

http://www.tu.no/olje-gass/2013/06/19/-subseamarkedet-skal-dobles-innen-2020