Ønsker du en mer produktiv bedrift, bør du ansette folk mellom 45 og 67 år, viser en tysk undersøkelse.

Skrevet .

Ser man på den gjennomsnittlige produktiviteten, scorer 45-49-åringer best. De som er mellom 50 og 54 år, er også mer produktive enn 40–44-åringene, skriver E24 som igjen siterer duochjobbet.se.

I Hordaland – som i resten av landet – øker gjennomsnittsalderen blant dem som jobber mer og mer, og andelen av eldre øker kraftig, ifølge Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland.

– Men vi har inntrykk av at noen bransjer foretrekker yngre arbeidstakere. Det kan være lettere for nyutdannede enn eldre ingeniører og IKT-medarbeidere å få jobb. Det har med den teknologiske utviklingen å gjøre, kunnskapen er ofte ferskvare, sier Johansen.

– Propp-holdninger

Han er likevel overrasket over undersøkelsen som viser at hele syv av ti bedriftsledere ikke har ansatt noen over 50 år det siste året, og at Hordaland er verst.

– Slike holdninger kan lett bli en propp i systemet. Vi har halvannen gang så mange ledige jobber som ledige personer, så det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Alder var mer et tema for 10–15 år siden, og 50- og 60-åringene er sprekere enn noen gang, sier Johansen.

– Redd konkurranse

Karriererådgiver Mette Manus tror trenden er ved å snu, og at bedriftene er i ferd med å innse hvor verdifull den eldre arbeidskraften er.

– Det har vært mye i media, og det bidrar til at holdningene endrer seg. Særlig i det offentlige er det blitt lettere å ta inn litt voksne.

sier Manus.