En av fire gikk i minus, men soliditeten i halvparten av selskapene i regionen er godt over snittet, viser tall Jostein Aksdal legger fram. Her fra ent foredrag under Byggarena.

Hagland Finans har sett på økonomien i 1740 Haugalands-bedrifter. Visste du at vi har bedre driftsmargin enn landsgjennomsnittet?

Skrevet .

I denne rapporten utarbeidet av den nye lederen i Hagland Finans, Jostein Aksdal, er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Analysen er basert på offentlige regnskapstall for 2015 og 2016.

Rapporten har som formål å gi et innblikk i hvordan det gikk med næringslivet i regionen i 2015 og 2016.

I 2016 hadde en av fire bedrifter (26 pst.) underskudd i på driften, mot 23 prosent året før .

Også den gjennomsnittlige driftsmarginen viser en nedgang fra 2015 til 2016.

I 2016 var gjennomsnittlig driftsmargin på 8,9 prosent, en nedgang fra 11,6 prosent i 2015.

Selv om tallene viser en nedgang, er de fortsatt noe høyere for bedriftene i regionen sammenlignet med landsgjennomsnittet som var på 7,1 prosent i 2016 og 7,4 prosent i 2015

Nærmere halvparten av selskapene i regionen har en egenkapitalandel på over 30 prosent som på generelt grunnlag kan sies å være solid. I overkant av 10 prosent av selskapene hadde en negativ egenkapital i 2016.

Nærmere 30 prosent av selskapene har en svak likviditet (0-1) målt ved likviditetsgraden, mens en like stor andel har en meget god likviditet (> 2). Ved vurdering av tallene er det viktig å se utviklingen over flere år.

Bransjeoversikten  viser at regionen er dominert av bedrifter innenfor varehandel (22 prosent), bygge- og anleggsvirksomhet (17 prosent) og omsetning/drift av eiendom (14 prosent).

Her kan du lese hele rapporten