Ikke siden 1975 har folk flyttet mer på seg her til lands enn i fjoråret. En av syv nordmenn flyttet i 2012 og de under 30 flytter mest.

Skrevet .

Det var i alt 777 900 flyttinger innenfor og mellom kommunene, og til og fra Norge, i 2012. Dette er den største flytteaktivitet mellom kommuner sett i forhold til folketallet siden 1975, melder ssb.no.

I likhet med de siste 20 årene var det litt mer flytting blant menn enn blant kvinner i 2012. Det var 47 flyttinger per 1 000 menn og 45 flyttinger per 1 000 kvinner. Flytteaktiviteten var, som alltid, størst i aldersgruppen 20-29 år. Denne gruppen sto for 39 prosent av alle flyttingene mellom kommunene her i landet. I denne aldersgruppen er det flest flyttinger i forbindelse med utdanning, arbeid og familieetablering.

Sentraliseringen økte
De mest sentrale kommunene hadde et samlet flytteoverskudd på 7 200 flyttinger i 2012. Sentraliseringen, eller flytteoverskuddet i de mest sentrale kommunene, har vært økende fra 2010. Økningen kommer etter en nedgang i årene 2006-2010.

De andre kommunegruppene – noe sentrale kommuner, mindre sentrale kommuner og minst sentrale kommuner – opplevde flyttetap. Minst sentrale og noe sentrale kommuner hadde et større flyttetap i 2012 enn i 2011, tapet var på henholdsvis 3 700 og 1 800 flyttinger. Mindre sentrale kommuner hadde flyttetap på 1 700, som er et mindre tap enn i 2011.

Størst flytteoverskudd til Akershus og Østfold
Sju av fylkene hadde innenlandsk flytteoverskudd. Det var Akershus og Østfold som skilte seg ut med innenlandsk nettoinnflytting på henholdsvis 3 000 og 1 650.
De andre tolv fylkene hadde innenlandsk nettoutflytting. Nordland hadde størst flyttetap med 1 400 flyttinger.
Deretter var det Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland og Oslo som hadde størst innenlandsk flyttetap med mellom 800 og 900 flere utflyttinger enn innflyttinger.
I prosent av folketallet var flyttetapet størst i Sogn og Fjordane og deretter i Finnmark. Det var Østfold og deretter Akershus som hadde størst flytteoverskudd i prosent av folketallet i 2012.

Les mer her;
http://ssb.no/befolkning/statistikker/flytting/aar/2013-05-02