Det spisser seg til i kampen om hvilken fjelloverganger som skal bli hovedveiene de neste årene. Samferdselsministeren vil ha en hovedvei, og der er E134 Haukeli et brennhett alternativ.

Bør vi ha én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet – eller tre alternativ? Ekspertene er uenige etter en ny rapport som kom denne uka.

Skrevet .

Da samferdselstopper fra hele landet var samlet i Bergen i går, sto ett tema høyt på listen: Hva blir fremtidens hovedvei over fjellet mellom øst og vest i Sør-Norge?

På Den Nasjonale Vegkonferansen ble vei-lobbyister, næringsliv og politikere presentert med en rapport om hva beste fjellovergangen å satse på i fremtiden: Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet

Men rapporten skapte splid blant de fremmøtte samferdselstoppene. Å satse på bare én vei er feilslått taktikk, mener fylkesordfører i Hordaland, Tom Christer Nilsen (H).

– Jeg tenker at vi i dag har tre hovedruter mellom Vestlandet og Oslo, sier Nilsen, og peker på Hardangervidda, Haukelifjell og Filefjell/Hemsedal.

– Jeg mener vi må satse på å gjøre alle de tre best mulig, sier Nilsen.

Mens regjeringen planlegger å satse på én prioritert fjellovergang, vil fylkesordføreren satse bredere, slik at alle deler av Vestlandet får kortere vei til en velfungerende fjellovergang.

– Folk kjører der det er mest hensiktsmessig for dem å kjøre. Derfor tror jeg vi må jobbe med å gjøre de fjellovergangene vi har best mulig, tryggest mulig og mest mulig åpen om vinteren, sier fylkesordføreren.

Les hva NRK skriver: http://www.nrk.no/hordaland/uenige-om-trasevalg-over-fjellet-1.11533738

En rapport utarbeidet av Oslo Economics viser at det ligger betydelige samfunnsgevinster ved å bygge bedre øst/vest-vei, vel og merke uten at kostnadssiden er tat med.

Over 40års perioden 2020 -2060 beregnes kostnaden ved å frakte oss øst/vest til 184 milliarder kroner, hvorav tidsbruken er priset til 120 milliarder.

Ved å bygge en vei på 395 km mellom landets to største byer (snittfart 100 km/t for lett bil) beregnes gevinstene til 65 milliarder.

Av dagens veier kommer Rv52 best ut med en gevinst på 31 milliarder kroner ved fire mils innkorting.

E16 kan gi en gevinst på 9 milliarder, og Rv 7 Hardangervidda 4 milliarder.

E 134 Haukelifjell til Haugesund er beregnet å gi en samfunnsgevinst på 13 milliarder kroner ved tre mils innkorting mellom Kongsberg og Jøsendal (Odda).

Fra Oslo Economics side ble det påpekt at potensialet for korridoren mellom Oslo og Bergen er stort fordi dette er veistrekninger der farten i dag er lav.

Les hva Haugesunds Avis skriver:

http://www.h-avis.no/nyheter/vil-bygge-superveien-ost-vest-1.8286220