- Endelig en gladnyhet. Dette er stort, sier HN-direktøren etter at Rogfast nå bankes igjennom i Stortinget.

Skrevet .

Lekkasjene om øst-vest forbindelsen har vært skuffende lesning for HN-direktøren, selv om det ennå er håp om prosjekter på E134 i Norsk Transportplan, som legges fram om kort tid.

– At Stortinget før sommer vedtar Rogfast-utbyggingen til 16.4 milliarder kroner er veldig stort. Endelig kan vi sette i gang dette største samferdselsprosjektet langs Vestlands-kysten noensinne.

Det vil redusere kjøretiden Haugesund-Stavanger til godt under en time, og bety mye for utvikling av næringslivet på Sørvestlandet. Professorene Victor Normann og Torger Reve har begge kommet med

oppløftende anslag for hvilken økt verdiskapning dette vil kunne gi i aksen Bergen-Stavanger. Et felles bo- og arbeidsmarked vil gi store muligheter for økt handel, samarbeid og nye jobber i storregionen, sier Severeide,

som også håper Rogfast-beslutningen setter fart i planene om å knytte Bergen til Sunnhordland gjennom Hordfast.

– Frykter du ikke økt konkurranse fra naboene i nord og sør?

– Jeg er ikke redd for konkurranse. Vi klarer oss godt mot bergensere og siddiser i både idrett og kultur, og skal klare det i arbeids- og næringsliv også.

Disse infrastrukturprosjektene byr på større muligheter enn trusler, men vi må bruke tiden fram til snora klippes i 2023-2024 til å rigge regionen for en ny framtid, sier HN-direktøren.

– En bompengepris på 300 kroner høres mye ut?

– Blir bompengeprisen for høy, reduseres nytteverdien tilsvarende. Dette er et prosjekt som vi i stor grad  betaler selv.  Heldigvis er den statlige andelen av finansieringen doblet i forhold til utgangspunktet, men det år en grense for hvor mye næringstrafikken skal betale, sier Severeide.

Kostnadskutt

– Regjeringen har brukt mye tid på kostnadene, for å redusere risiko for at prosjektet ble dyrere, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Det har vært usikkerhet og diskusjon om hvorvidt planene kunne bli behandla i inneværende stortingsperiode. En utsettelse kunne ført til milliardregning til bilistene.

Prislappen er nå estimert til om lag 16,4 milliarder kroner. Kostnadene har økt ved flere anledninger, blant annet fordi stigningsgrader for tunnelen er justert for å ivareta sikkerheten.

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

Det vil koste i underkant av 300 kroner i bompenger å kjøre privatbil under Boknafjorden.