Fra åpningen av Helsehuset i Haugesund, der bedriftshelsetjenesten skal holde til.

Privatsjukehuset i Haugesund overfører bedriftshelsetjenesten til Stavanger-selskap.

Skrevet .

20. november i år ble Privatsykehuset Haugesund (PSH) og Medco Bedriftshelsetjeneste AS enig om overføring av PSH sin BHT avdeling til Medco.

Sammenslåingen styrker partenes posisjon i Haugesundsregionen ved å kunne tilby et bredt spekter av kvalitetstjenester innenfor bedriftshelsetjeneste til det lokale næringslivet. Samtidig beholdes eierskapet lokalt i regionen, heter det i en pressemelding.

– Vi har samarbeidet i flere år og gjør nå en spennende satsning som del av begge parters langsiktige strategi for å tilby gode, fleksible og kundenære tjenester i et krevende marked, sier daglig leder i  Medco, Pål Lillebø.

I første omgang innebærer sammenslåingen en omprofilering og tjenestetilbudet ovenfor våre kunder i Haugesund vil fortsette som før. Men vi er nå bedre posisjonert i møte med strengere krav fra myndigheter og kunder til å levere bedriftshelsetjeneste av høy kvalitet fra det nye Helsehuset i Haugesund sentrum.

Tiden for de små og mellomstore tilbyderne ser ut til å være over og vi satser nå offensivt for å øke vår konkurransekraft i markedet.

Med Privatsykehuset Haugesund sin arbeidsmedisinske klinikk på laget har Medco bedriftshelsetjeneste 18 medarbeidere ved 3 klinikker i Rogaland og er også majoritetseier i Lund Bedriftshelsetjeneste i Kristiansand som også teller 8 hoder.
Medco bedriftshelsetjeneste AS har i mer enn 25 år vært en ledende BHT-aktør i Stavanger regionen.

–  Helt siden oppstarten har vi vært kjent for vår gode, fleksible og kundenære service, sier Lillebø.