Olje- og energiminister Ola Borten Moe åpner EnergiRike-konferansen i Haugesund  tirsdag 6. august.  Det overordnede konferansetema i år er: Energikultur 2020

Skrevet .

Daglig leder i EnergiRike, Einar Womersley Waage forklarer hvorfor:

Kunnskap og evne til å ta i bruk naturens ressurser og krefter, kombinert med bosettingshistorie og menneskets spor i landskapet, blir stadig viktigere i vår tid.

Energi er sammenbindende element – vår kultur er en energikultur.

I mangel av en samlet melding innen energi/næring fra dagens regjering, er det nødvendig å skape arenaer for debatt av det unike handlingsrommet som Norge har skaffet seg når det gjelder tilgang på miljøvennlig energi frem til 2020.

EnergiRike spør:
Hva gjør vi i dag for å nå målene?

Energisituasjonen i 2020 og Norges handlingsrom for utnyttelse av overskuddsenergien.

Vi mangler en samlet energimelding som kan legge noen grunnleggende føringer for dette. Da er det viktig at storsamfunnet og alle stakeholdere ser det samme bildet.

Fremtiden må balansere hensynet til forsyningssikkerhet (energi), miljø og verdiskaping. I årene fremover må verden takle klimautfordringen.

Samtidig er det stor usikkerhet om utviklingen i klimapolitikken båder globalt og i EU.

EnergiRike er opptatt av at rikelig tilgang på fleksibel og fornybar kraft er og skal være et konkurransefortrinn for Norge og noe som næringslivet også i femtiden skal nyte godt av.

EnergiRikekonferansen 2013 ønsker å gi en positiv vinkling i forhold til fremtidsperspektivet for energi- og prosessindustrien i Norge.

Se program og påmelding:
http://www.energirike.no/sider/energirikekonferansen/energirikekonferansen-2013/367/

EnergiRikekonferansen 2012 arrangeres for 12. gang i Haugesund tirsdag 6. og onsdag 7. august i forkant av folkefestivalen Sildajazz.

Konferansen er etablert som årlig Norsk konferanse om energi og verdiskaping. Tidligere års konferanser har vært vellykket i forhold til valg av tema, foredragsholdere, antall deltakere og profilering på landsbasis, knfr. http://www.energirike.no

EnergiRikekonferansen tar opp nasjonale og internasjonale problemstillinger og setter søkelyset på energi som sentral faktor for verdiskaping, miljø, sysselsetting og utvikling.

Vestlandet og området Hardanger, Sunnhordland og Nord-Rogaland har noen av landets viktigste verdiskapingsclustre innen energi-, prosess- og den petromaritime industrien.

Problemstillinger knyttet til kraftbalanse, CO2-fangst, transport og deponering, maritim fornybar energi samt rammebetingelser for verdiskaping er særlig relevant i denne regionen.