Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo, er sentrale utfordringer i arbeidet med regional plan for Haugesund-regionen.

HNs styreleder Rolf Sjursen sitter som enslig svale i en flokk av byråkrater. Han jiobber hardt for å få fram næringslivets syn på hvordan regionen skal utvikles

Skrevet .

Regional plan heter dokumentet som skal stake ut kursen for Haugesund-regionen de neste ti-årene. Det føres i pennen av prosjektleder Bernt Østnori Rogaland fylkeskommune  og vil neppe være ferdigbehandlet i politiske fora før om et par år. Men føringene legges nå, og det er derfor Næringsforeningen har kjempet hardt for å bli representert i fora dominert av offentlige planleggere.

–  Det er viktig å påvirke denne prosessen. Hvis ikke, kan vi risikere å få en utvikling som næringslivet ikke vil være tjent med, sier styreleder Rolf Sjursen i HN, som  representerer Næringsforeningen i prosjektgruppen. Ordførerne i regionen  utgjør den politiske styringsgruppen.

Her kan du lese intevjuet med Sjursen og HN-direktør Egil Severeide i Haugesunds Avis og en artikkel om temaet i Karmsund:

http://karmsundavis.no/2013/11/28/skal-haugalandet-vokse-spredt-eller-konsentrert-planleggerne-gir-oss-tre-hovedvalg/

http://www.h-avis.no/n%C3%A6ring/vil-bygge-pa-samarbeid-1.8189640