Hydros pilotprosjekt på Karmøy trekkes frem som en av grunnene til at industriinvesteringene i 2016 ventes å stige markert. (Foto: Mulitconsult.no)

Hydros planer  på Karmøy er eksempel på kraftig investeringsvekst i tradisjonell industri. Sjefsanalytiker mener det kan være "omstillingen" vi ser..

Skrevet .

Mens oljenæringen spenner livremmen inn, suser anslagene for vekst i resten av norsk industri opp som en rakett.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå estimeres investeringer i norsk industri (utenom oljesektoren) for 18,2 milliarder kroner i 2016.

Til sammenligning anslo man på samme tid i fjor investeringer for 12,8 milliarder kroner for 2015.

Ingen av tallene har vi fasit på ennå, men oppgangen i det man ser for seg for 2016 sammenlignet med tilsvarende bilde av 2015, er ganske enorm: 42 prosent høyere for å være eksakt.

Samtidig som man nå spår om 2016, har man også oppdatert anslaget for i år: Også disse tallene er gode. Totalt tror man nå at det vil bli investert for 19,8 milliarder kroner i fastlandsindustrien i 2015, dette er opp fra 12,8 milliarder i tidligere tall.

– Dette var helt klart overraskende tall ja, sier sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, til E24.

Ikke nok med at spådommen for neste år er høy: Bruce mener det er et sentralt moment at investeringene i 2016 trolig vil bli enda en god del høyere fordi det etter hvert lanseres nye prosjekter, som foreløpig ikke er inkludert.

Les mer her:

http://e24.no/energi/naa-skyter-fastlandsinvesteringene-fart-mye-stoerre-enn-jeg-hadde-trodd/23459630