Gledelig melding til hele regionen: ESA sier ja til milliardstøtte til pilotprosjekt på Karmøy.

Skrevet .

Overvåkingsorganet ESA har godkjent Enova-støtte på 1,5 milliarder kroner til å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg på Karmøy.

En av de viktigeste forutsetningene for piloten er nå på plass, og Hydro kan fortsette arbeidet med å ta prosjektet videre.

Det viktigste som gjenstår er å få på plass en totalløsning for kraft til pilotanlegget, sier fabrikksjef Trond Olaf Christophersen ved Hydro Aluminium Karmøy (bildet)

ESA beskriver prosjektet slik:

: «Det skal sette Hydro i stand til å prøve ut i stor skala en ny celleteknologi for aluminiumsproduksjon.

Forskning så langt viser at ny design og forbedrede prosesser kan føre til en betydelig reduksjon i både strømforbruk og direkte klimautslipp fra aluminiumsverk.

Den teknologiske risikoen og de høye investeringskostnadene gjør det nødvendig å teste teknologien i industriell skala før den kan tas i bruk kommersielt».

Dagens beslutning gir Enova anledning til å støtte introduksjonen av en innovativ og energieffektiv smelteverksteknologi gjennom Energifondet.

Hvis teknologien viser seg å fungere i stor skala, kan den bidra til en betydelig reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp i hele aluminiumsindustrien, sier ESA-president Oda Helen Sletnes i pressemeldingen.