- Tysvær kommer til å være et av Europas viktigste veikryss. Spørsmålet er om man kapitaliserer på den muligheten, sa NHO-leder Hallvard Ween til Tysvær Næringsforum.

Skrevet .

Ween sa han er glad stadig færre ser på tunnelen under Boknafjorden som en trussel. – Rogfast vil gi en utløsning mellom nord- og sørfylket, og den utløsningen lander i Tysvær. Tunnelen går faktisk begge veier. Dermed vil folk reise den veien som er mest attraktiv. Tysvær er ikke lenger «langt oppi nordfylket en plass» for folk flest, men veldig nærme, sa Ween. Regiondirektøren mener noe av det viktigste for Tysvær kommune er å ha ambisiøse målsettinger for å legge til rette for folk. Bedriftene tar for gitt at det er dypvannskai, men er skolene gode? Er det gode fritidstilbud? Attraktive boliger? Les mer her: http://www.h-avis.no/nyheter/et-av-europas-viktigste-veikryss-1.7786375